Ubytování v TřeboniMěsto Třeboň
Město Třeboň se nachází v Jižních Čechách, v Třeboňské pánvi, přibližně v půli cesty mezi Českými Budějovicemi a Jindřichovým Hradcem. Je centrem Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko. Z původně lesnatého území s množstvím rašelinišť a močálů se postupem času stala malebná krajina s množstvím rybníků, propojených četnými kanály a potoky, kde se střídají pole s loukami a smíšenými lesy. Třeboň měla vždy významné postavení, jako centrum Rožmberského, či Schwarzenberského panství. Oba šlechtické rody učinily z Třeboně město bohaté na kulturně – historické památky. Městská památková rezervace zde byla vyhlášena již v roce 1949. Třeboňsko není poznamenáno škodami, které krajině přináší působení průmyslu, protože velká část firem působí v tradičních hospodářských odvětvích - rybníkářství, pivovarnictví, zemědělství, lesnictví, potravinářství, nebo v odvětvích lehkého průmyslu, jejichž tradice byla založena koncem minulého století nebo v době poválečné – lázeňství a oděvní průmysl. Třeboň
Schwarzenberská hrobka
Je jednou z architektonicky nejpozoruhodnějších památkových staveb jižních Čech. Nachází se v parku na jihovýchodní straně rybníka Svět. Je postavena v novogotickém stylu s monumentální schodišťovou rampou. Prostoru kaple dominuje hlavní oltář, zasvěcený Božskému Vykupiteli (sochař J. Pokorným) z bílého pískovce, sádry a istrijského mramoru. Na ostění oken a dveří byl použit mušlový vápenec, dovezený z Českého ráje a z rakouských nalezišť. V samotné hrobce, umístěné pod kaplí, se nachází umělecky cenný mramorový sarkofág (A. Trippel). Hrobka
Lázeňství
Třeboňské lázně nyní nabízejí pobyt a léčbu ve dvou lázeňských domech - v Bertiných lázních a v Lázních Aurora. Oba lázeňské domy jsou v majetku města. K léčbě je využíváno slatinných koupelí a zábalů, vodoléčebných procedur, masáží, fyzioterapie, elektroterapie, parafinových zábalů, plynových injekcí, akupunktury atd. Rašelina, slatina se využívá pro léčení poruch pohybového aparátu, revmatických chorob, poúrazových a pooperačních stavů. Lázeňský komplex Aurora se nachází v klidném prostředí rozsáhlého parku na břehu rybníka Svět. Bertiny lázně se nacházejí v historickém centru města Třeboně, v těsné blízkosti městské památkové rezervace.  
Turistika
Na Třeboňsku dochází k velkému rozvoji turistiky, k čemuž přispívá fakt, že Třeboň se nachází v CHKO, kde bylo vybudováno 5 naučných pěších turistických stezek - např. stezka Cesta kolem Svěra / 12 km /, Červené blato / 3 km /, Veselské pískovny. Mezi jednu z nejvíce se rozvíjejích aktivit je cykloturistika. Na Třeboňsku dochází k budování naučných stezek pro cyklisty a značení dálkových cyklotras. Pro cyklisty jsou zde připraveny dvě naučné stezky, které tvoří uzavřené okruhy. Obojí mají nástupní místo v Třeboni. Jedná se o 39 km dlouhou cyklistickou naučnou stezku Okolo Třeboně. Druhou je 22 km dlouhá naučná stezka Rožmberk. Turistika - Pergolína